จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สนง.คป.ชุมพร นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพรที่ 1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร [2018-08-23]