จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ [2018-08-22]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน เรื่องการติดตามการตรวจราชการ,การพัฒนาศักยภาพเพื่อนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวไปใช้กับผู้กระทำผิด,การจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม,งานอ.ส.ค.,งานยุติธรรมชุมชนระดับตำบล,การสื่อสารภายในองค์กร ฯลฯ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ แนวคิดในการปฏิบัติราชการ วันนี้ (๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑)