จำนวนผู้เข้าชม : 98

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ และปฐมนิเทศฯ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ [2018-08-21]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ และปฐมนิเทศฯ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในระหว่างการคุมความประพฤติ ,พร้อมทั้งจัดกิจกรรมอบรมธรรมะ ,อบรมป้องกันการเสพซ้ำ และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมี นางสาวสุดฤทัย ทองประเจียด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ เป็นผู้ปฐมนิเทศฯ, พระปลัดอดุลย์ อตุโล เจ้าอาวาสวัดหนองตะโก ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ,นายสุนทร หงส์ทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และด.ต.สุรเกียรติ ซอนรัมย์ ผู้บังคับหมู่จราจร สภ.เมืองกาญจนบุรี ตามลำดับให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวน ๑๔๗  คน ,เจ้าหน้าที่ ๑๐ คน และอาสาสมัครคุมประพฤติ ๔ คน   วันนี้ (๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารหลังใหม่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี. 

                                              ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)