จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงต้นร่างแบบประเมินความเสี่ยง ปัญหาและความต้องการของผู้กระทำความผิด [2018-08-21]

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงต้นร่างแบบประเมินความเสี่ยง ปัญหาและความต้องการของผู้กระทำความผิด

วันนี้ ( 21 สิงหาคม 2561 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงต้นร่างแบบประเมินความเสี่ยง ปัญหาและความต้องการของผู้กระทำความผิด ตามโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยง ปัญหาและความจำเป็นในการจำแนกผู้กระทำผิดในงานคุมประพฤติ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการที่กรมคุมประพฤติได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงปัญหาและความต้องการของผู้กระทำผิดในงานคุมประพฤติ รวมทั้งได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาต้นร่างแบบประเมินและเก็บข้อมูลโครงการวิจัย จากนั้นได้นำแบบประเมินดังกล่าวไปทดลองใช้และได้มีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลจนเป็นที่เรียบร้อย จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้น

 

การประชุมมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21- 22 สิงหาคม 2561 จัดโดยกองพัฒนาการคุมประพฤติ ซึ่งมีการบรรยายและแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานคุมประพฤติ ทั้งนี้หน่วยวิจัยจะได้ปรับปรุงแบบประเมินความเสี่ยง ปัญหาและความต้องการของผู้กระทำผิดและนำแบบประเมินดังกล่าวไปใช้ในสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศต่อไป