จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน [2018-08-20]

วันนี้ (20 สิงหาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานด้านยุติธรรม โดยมีนางนริศา ปานสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช

 ต่อจากนั้น อธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 11/ 2561 โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานภาคี ตลอดจนพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี และส่งเสริมคนดีสู่สังคม ณ หอประชุมเมือง (ทุ่งท่าลาด) เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช