จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติเตรียมพร้อมนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับผู้กระทำผิด [2018-08-20]

กรมคุมประพฤติเตรียมพร้อมนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับผู้กระทำผิด

วันนี้ (20 สิงหาคม 2561) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวไปใช้กับผู้กระทำผิด โดยมีนายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นพนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานในสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ จำนวน 119 คน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

            รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้ริเริ่มดำเนินโครงการนำร่องในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 ซึ่งผลงานที่ผ่านมานั้น ได้รับการยอมรับจากผู้กระทำผิด ครอบครัว และผู้มีอำนาจสั่งใช้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นผลดีต่อตัวผู้กระทำผิดมากกว่าการลงโทษโดยวิธีจำคุกระยะสั้น ทั้งยังเป็นการให้โอกาสผู้กระทำผิดได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมคุมประพฤติจึงได้ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ครบวงจร และสร้างศักยภาพให้พร้อมรับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 และพ.ร.บ.คุมประพฤติ พ.ศ. 2559 ได้อย่างเต็มรูปแบบ จึงมีการเตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับผู้กระทำผิด และจะดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐ ผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์ ตลอดจนภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับผู้กระทำผิดในระดับพื้นที่ต่อไป