จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง เน้นสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้ถูกคุมประพฤติ [2018-08-17]

วันนี้ (17 สิงหาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง เพื่อถ่ายทอดนโยบายของพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ พร้อมขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ หรือ “ศูนย์แคร์” โดยการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาการดำเนินงานร่วมกับภาคประชาชน รวมถึงการดำเนินงานตามนโยบายของปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป็นไปตามกรอบกฎหมายที่กำหนด พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง