จำนวนผู้เข้าชม : 16

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดระยอง ติดตามการดำเนินงานด้านยุติธรรม [2018-08-17]

วันนี้ (17 สิงหาคม 2561) พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรม
คุมประพฤติ ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก รวมถึงอุปกรณ์กีฬา ณ โรงเรียนวัดหนองพะวา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ต่อจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ได้พบปะกับภาคประชาชน และติดตามผลงานตามแผนปฏิบัติการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนบ้านซากเล็ก เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเป็นจิตอาสาแจ้งข้อมูลความเดือดร้อนต่างๆ ของคนในชุมชนแก่เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลืออย่างถูกต้องและเท่าเทียม ณ ศูนย์ประสานงานยุติธรรมชุมชนบ้านซากเล็ก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จากนั้น คณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จังหวัดระยอง และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง เพื่อประชุมกำกับและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม