จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เตรียมพื้นที่ปลูกปอเทือง เพื่อเป็นการสดุดีพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) เนื่องในวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ [2018-08-16]