จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุม ศอ.ปส. แก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือ [2018-08-16]

วันนี้ (16 สิงหาคม 2561) เวลา 13.30 นาฬิกา นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ซึ่งในที่ประชุมได้รับทราบถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4 ปี การดำเนินงานแผนกาฬสินธุ์โมเดล พ้นภัยยาเสพติด 2019 ตลอดจนความคืบหน้าร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดและการเตรียมการรองรับการบังคับใช้ นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาร่างแผนบริหารจัดการเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565) ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

เอกสารดาวน์โหลด :

DSC_6556.JPG