จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม ด้วยการบริการตัดผมให้แก่นักเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 [2018-08-15]

เอกสารดาวน์โหลด :

Inkedo10f85b3e8bc5fb730f4a94ceb0ccb461_9637857_180815_0005_LI.jpg

o10f85b3e8bc5fb730f4a94ceb0ccb461_9637857_180815_0011.jpg

o10f85b3e8bc5fb730f4a94ceb0ccb461_9637857_180815_0012.jpg

o10f85b3e8bc5fb730f4a94ceb0ccb461_9637857_180815_0013.jpg

o10f85b3e8bc5fb730f4a94ceb0ccb461_9637857_180815_0014.jpg

o10f85b3e8bc5fb730f4a94ceb0ccb461_9637857_180815_0015.jpg