จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี นำสมาชิก To Be Number One ร่วมโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 1 [2018-08-14]