จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุและผลกระทบจากการใช้รถใช้ถนน ตามโครงการ “จิตอาสา พาปลอดภัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑” [2018-08-14]