จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 77 ปี [2018-08-11]

           วันนี้ (11 สิงหาคม 2561) เวลา 08.30 นาฬิกา กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม นำโดย นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดีกับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 77 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคให้กับ กองทุนสวัสดิการกรมการขนส่งทางบก เพื่อนำไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่อไป โดยมี นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงอาคาร 1 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร