จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 สรุปบทเรียน ให้ความรู้ ตลอดจนหลักคิดแก่นักศึกษาที่มาฝึกงาน [2018-08-10]