จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม “คนดีอาสา พัฒนาเมืองนคร” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ [2018-08-10]