จำนวนผู้เข้าชม : 52

   


สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมอบรมความรู้เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยให้แก่ผู้กระทำผิิด ประจำเดือนสิงหาคม 2561 [2018-08-10]