จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดพื้นที่กรุงเทพมหานครรอบที่ 2 ปี 2561 [2018-08-09]

เอกสารดาวน์โหลด :

177747.jpg

177749.jpg

177751.jpg