จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด พื้นที่กรุงเทพมหานคร รอบที่ 2 ปี 2561 [2018-08-09]