จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


คุมประพฤติสาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค. อำเภอวิเชียรบุรี [2018-08-08]