จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ได้จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 [2018-08-08]