จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


กรมคุมประพฤติร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี [2018-08-07]

         วันนี้ ( 7 สิงหาคม 2561 ) กรมคุมประพฤตินำโดย นายธีรนิตย์  ลิมปรังษี  ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติพร้อมคณะเจ้าหน้าที่เป็นผู้แทนร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทยณ  บริเวณพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  หน้าอาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์  ถนนกาญจนาภิเษก  แขวงบางระมาด  เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร