จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เขตอำเภอทองผาภูมิและเขตอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี [2018-08-06]

คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เขตอำเภอทองผาภูมิและเขตอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

              กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ได้จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ของเขตอำเภอทองผาภูมิและเขตอำเภอสังขละบุรี ซึ่งมีนางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมฯ โดยแจ้งนโยบายของอธิบดีกรมคุมประพฤติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครคุมประพฤติ และงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อีกทั้งได้ดำเนินการให้อาสาสมัครคุมประพฤติปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ ซึ่งนำโดยนายวิเชียร ทองผิว ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  กล่าวนำคำปฏิญาณตน วันนี้ (๖ สิงหาคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ  อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น ๒๖  คน.

                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)