จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 เข้าร่วมงาน THAILAND SOCIAL EXPO 2018 และร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ “การดูแลผู้กระทำผิดในชุมชน” [2018-08-06]

เอกสารดาวน์โหลด :

ce2eea98e5b856a80e16a97848f627122_12493071_180806_0001.jpg

ce2eea98e5b856a80e16a97848f627122_12493071_180806_0002.jpg

ce2eea98e5b856a80e16a97848f627122_12493071_180806_0006.jpg

ce2eea98e5b856a80e16a97848f627122_12493071_180806_0008.jpg

ce2eea98e5b856a80e16a97848f627122_12493071_180806_0011.jpg

ce2eea98e5b856a80e16a97848f627122_12493071_180806_0015.jpg

ce2eea98e5b856a80e16a97848f627122_12493071_180806_0017.jpg

ce2eea98e5b856a80e16a97848f627122_12493071_180806_0020.jpg

ce2eea98e5b856a80e16a97848f627122_12493071_180806_0021.jpg