จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ส่งเสริมอาชีพผู้พ้นโทษ/ผู้ถูกคุมประพฤติ [2018-08-03]

 

อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ส่งเสริมอาชีพผู้พ้นโทษ/ผู้ถูกคุมประพฤติ

        วันนี้ (3 สิงหาคม 2561) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมระบบรายงานผลการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ผู้พ้นโทษ/ผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อใช้สำหรับติดตามและรายงานผลการติดตามการให้ความช่วยเหลือจากภาคราชการในการประกอบอาชีพของผู้ถูกคุมประพฤติ/ผู้พ้นโทษจากกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี

        ต่อจากนั้น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะติดตามผลการดำเนินงานการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านการอำนวยความเป็นธรรม คืนสิทธิ สร้างโอกาส (ตรวจ DNA พิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร) จำนวนประมาณ 114 ราย รวมผู้ประสบภัยและผู้อ้างอิง พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี

        ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เข้าพักอาศัยบ้านกึ่งวิถี เพื่อต่อยอดการประกอบอาชีพขายของตกแต่งบ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี