จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติ ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในโอกาสที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตรวจพิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร์ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการต่างๆของรัฐ [2018-08-03]

คุมประพฤติ ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในโอกาสที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตรวจพิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร์ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการต่างๆของรัฐ

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการอำนวยความเป็นธรรม คืนสิทธิ สร้างโอกาส ในการตรวจสารพันธุกรรมพิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พลอากาศโทนวรัตน์ มังคลา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฐ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ และนายสมณ์ พรหมรส ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ว่าที่ร้อยตรีศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายอำเภอห้วยกระเจา ส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม ส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก วันนี้ (๓ สิงหาคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๓ สิงหาคม ๒๕๖๑)