จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


กรมคุมประพฤติร่วมงาน Thailand Social Expo 2018 [2018-08-03]

กรมคุมประพฤติร่วมงาน Thailand Social Expo 2018 

               วันนี้ ( 3 สิงหาคม 2561 ) นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Thailand Social Expo 2018   โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนงาน ด้านการพัฒนาสังคมในยุคThailand 4.0 และมอบแนวนโยบายด้านสังคม  สำหรับงาน Thailand Social Expo 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 จัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงานมีการเสวนาทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการผลงาน นวัตกรรมทางสังคมจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคีเครือข่ายทางสังคม Hall 5-8 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

            ในส่วนของกรมคุมประพฤติ มีการอภิปรายด้านการดูแลผู้กระทำผิดในชุมชน เรื่องโครงการอบรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและ เยาวชนในกระบวนการยุติธรรม เรื่องเมล็ดพันธุ์ที่งอกงาม ตามระยะทางที่ก้าวเดิน และ  การฝึกปฏิบัติเทคนิคการทางานกับผู้กระทำผิดและครอบครัวในชุมชน   รวมทั้งมีการแสดงนิทรรศการของกรมคุมประพฤติ   ภายใต้หัวข้อ ผลิตภัณฑ์คนดี ซึ่งประกอบไปด้วยการคุมประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟูเพื่อให้ผู้กระทำผิด เป็นคนดีไม่กระทำผิดซ้ำ โดยส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ