จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดตรัง อำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ [2018-08-02]

อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดตรัง อำนวยความยุติธรรมในพื้นที่

 

          เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อเข้าร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 10/ 2561 โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมปาฐกถาหัวข้อ ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ และสร้างกลไกการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน พร้อมพบปะประชาชนเพื่อรับฟังความเดือดร้อน และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ต่อจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของเรือนจำจังหวัดตรัง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น