จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ [2018-08-02]

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำผู้ถูกคุมความประพฤติและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ทาสีอาคารบริเวณภายในสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมส่วนร่วมอันนำไปสู่การมองเห็นคุณค่าและสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา