จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงคฺ์งดดื่มสุราเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561 [2018-08-02]