จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


สคป.วิเชียรบุรี กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 3 กิจกรรมที่ 3 บำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านดาดอุดม ตำบลวังใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2018-08-01]