จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


สคป.วิเชียรบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 3 กิจกรรมที่ 2 บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดป่าธรรมบูชา ตำบลสระประดู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2018-08-01]