จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ [2018-07-31]

คุมประพฤติร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

         วันนี้ ( 31 กรกฎาคม 2561 ) กรมคุมประพฤติ นำโดยนางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา เลขานุการกรมรักษาราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ซึ่งมีนายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เก็บกวาดขยะ และทำความสะอาด โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วม ณ ลานต้นไม้บริเวณหน้าเสาธง ( ทิศเหนือ ) อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร