จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เขตอำเภอบ่อพลอย,อำเภอหนองปรือและอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี [2018-07-31]

คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เขตอำเภอบ่อพลอย,อำเภอหนองปรือและอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

              กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ได้จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ของเขตอำเภอบ่อพลอย,อำเภอหนองปรือและอำเภอศรีสวัสดิ์ ซึ่งมีนางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมฯ โดยแจ้งนโยบายของอธิบดีกรมคุมประพฤติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครคุมประพฤติ และงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อีกทั้งได้ดำเนินการให้อาสาสมัครคุมประพฤติปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ ซึ่งนำโดยนายมาลัย ล้ำเลิศ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  กล่าวนำคำปฏิญาณตน วันนี้ (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองรี  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น ๕๕  คน.

                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)