จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในโอกาสที่บุคลากรของสำนักงานฯได้บรรจุเข้ารับราชการ,ย้ายไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานคุมประพฤติอื่น และไปประกอบอาชีพอื่น [2018-07-26]