จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ [2018-07-26]

คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์ ชรินทราวุฒิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ หมู่ที่ ๖ ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมคุมประพฤติให้แก่ประชาชนในเขตอำเภอท่ามะกาทราบ โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน พร้อมเข้าตรวจเยี่ยมบูธของหน่วยงานราชการ.

                                       ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑)