จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เขตอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี [2018-07-26]

คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เขตอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

              กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ได้จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ของเขตอำเภอท่าม่วง ซึ่งมีนางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมฯ โดยแจ้งนโยบายของอธิบดีกรมคุมประพฤติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครคุมประพฤติ และงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อีกทั้งได้ดำเนินการให้อาสาสมัครคุมประพฤติปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ ซึ่งนำโดยนายสมศักดิ์ วิศิษฎ์ธรรมศรี ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  กล่าวนำคำปฏิญาณตน เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโสตศึกษาเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๓ คน.

                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑)