จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กรมคุมประพฤติ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 [2018-07-25]

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กรมคุมประพฤติ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3

       เมื่อวันที่  24 กรกฎาคม 2561 กรมคุมประพฤติ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ กรมคุมประพฤติ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 โดยมีนายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมประพฤติชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

         ในการประชุมมีการพิจารณา เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรม จากดำเนินการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ กรมคุมประพฤติ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 เป็นการเดินการกุศล มีกำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561  ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร  ซึงคณะกรรมการจะได้นำเสนออธิบดีเพื่อขอความเห็นชอบในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป