จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา [2018-07-25]

วันนี้ ( 25 กรกฎาคม 2561 ) นายประสาร  มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติมอบหมายให้นางชนกพรรณ  จินดามัง  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษา เนื่องในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร

แห่เทียน 1 แห่เทียน 2
แห่เทียน 3 แห่เทียน 4