จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมและร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE [2018-07-24]