จำนวนผู้เข้าชม : 52

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา [2018-07-24]

          วันนี้ ( 24 กรกฎาคม 2561 ) นายประสาร  มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติมอบหมายให้ นางสุภาภรณ์  อ่อนฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติพร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดร เนื่องในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร

ฟังเทศน์ 1 ฟังเทศน์ 2
ฟังเทศน์ 3 ฟังเทศน์ 4
ฟังเทศน์ 5 ฟังเทศน์ 6