จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคืนคนดีสู่สังคม [2018-07-24]

วันนี้ ( 24 กรกฎาคม 2561 ) กรมคุมประพฤติโดย นางสาวพวงแก้ว  เชื้อเชย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ และผู้แทนกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการคืนคนดีสู่สังคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา จัดโดยสำนักงานคดียาเสพติด ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 (ประจำศาลอาญา) และมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ โดยมีนายพรศักดิ์ ศรีณรงค์ รองอัยการสูงสุด ประธานในพิธีฯ ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 2 อาคารรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร