จำนวนผู้เข้าชม : 11

   


สคป.วิเชียรบุรีปฏิบัติการช่วยเหลือสงเคราะห์ ณ ตำบลโคกสำอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2018-07-23]