จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำงานบริการสังคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา [2018-07-23]

คุมประพฤติ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำงานบริการสังคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำงานบริการสังคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์โดยรอบวัด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ถูกคุมความประพฤติ สมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ คน เจ้าหน้าที่ ๖ คน และอาสาสมัครคุมประพฤติ จำนวน  ๖ คน รวมทั้งสิ้น ๔๒ คน วันนี้ (๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ บ้านกึ่งวิถี (วัดเทวธรรม) ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑)