จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง และสร้างการมีส่วนร่วม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ อำเภอท่ามะกา [2018-07-23]

คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง และสร้างการมีส่วนร่วม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ อำเภอท่ามะกา

         กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุดฤทัย ทองประเจียด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง และสร้างการมีส่วนร่วม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฯ ซึ่งมี นายกิตตินันท์ อรรถบท นายอำเภอท่ามะกาและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ โดนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี (ศอ.ปส.จ.กจ.) ได้ดำเนินการอบรมฯ ให้กับผู้นำในพื้นที่อำเภอท่ามะกา วันนี้ (๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี.

                                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑)