จำนวนผู้เข้าชม : 58

   


คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เขตอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี [2018-07-19]

คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เขตอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

              กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ได้จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ของเขตอำเภอเลาขวัญ ซึ่งมีนางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมฯ โดยแจ้งนโยบายของอธิบดีกรมคุมประพฤติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครคุมประพฤติ และงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อีกทั้งได้ดำเนินการให้อาสาสมัครคุมประพฤติปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ ซึ่งนำโดยนายมัน พันสี ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  กล่าวนำคำปฏิญาณตน วันนี้ (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลาการเปรียญวัดเขาวังอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น ๕๘ คน.

                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑)