จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


กรมคุมประพฤติรวมพลังอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ ร.10 [2018-07-18]

วันนี้ (18 กรกฎาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผยถึงกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบริการประชาชนในด้านต่างๆ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ว่า ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ดำเนินการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น อาทิ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ นำผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 25 คน ทำความสะอาดบริเวณถนน พร้อมทั้งทาสีกำแพงโดยรอบศาลจังหวัดเชียงราย และทาสีตามจุดสัญญาณต่างๆ ให้มีความชัดเจน เพื่อปรับภูมิทัศน์หน่วยงานให้เกิดความสะอาดสวยงามในการให้บริการกับประชาชน เช่นเดียวกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม พัฒนาทำความสะอาดสถานที่วัดเชียงทอง ภายใต้กิจกรรม “ทำความดี ด้วยหัวใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน” เพื่อเป็นการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด สร้างคุณค่าความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำผิดให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น และปลูกฝังจิตสำนึกให้รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจในการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม ช่วยพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม

          ทางด้านสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ นำเจ้าหน้าที่และผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวนกว่า 89 คนร่วมโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรม “ทำความดีเพื่อสังคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เข้าขุดลอกคูคลอง เก็บผักตบชวาออกจากคลองน้ำ ณ สะพานนาทะเล ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในขณะที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” นำผู้ถูกคุมความประพฤติอบรมฟังธรรมะ ทำบุญบริจาคทานถวายผ้าป่า และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมรอบบริเวณศาสนสถาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ วัดเสรินทราราม และวัดธรรมบูชา อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์