จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ [2018-07-18]

คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

              กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ได้จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ของเขตอำเภอห้วยกระเจา ซึ่งมีนางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมฯ โดยแจ้งนโยบายของอธิบดีกรมคุมประพฤติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครคุมประพฤติ และงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อีกทั้งได้ดำเนินการให้อาสาสมัครคุมประพฤติปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ ซึ่งนำโดยนายสอน นกดำ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  กล่าวนำคำปฏิญาณตน วันนี้ (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น ๓๗ คน หลังจากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติได้เข้าพบ ว่าที่ร้อยตรีศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายอำเภอห้วยเจา เพื่อปรึกษาหารือ/รับข้อเสนอแนะทางราชการอีกด้วยในคราวเดียวกันนี้.

                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑)