จำนวนผู้เข้าชม : 58

   


คป.สมุทรปราการรับรายงานตัวสัญจร [2018-07-17]

คุมประพฤติสมุทรปราการรับรายงานตัวสัญจร
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ โดยนายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้งานสอดส่องฯร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพระประแดงรับรายงานตัวสัญจร ณ ห้องประชุมชั่น 4 เทศบาลลัดหลวงอำเภอพระประแดง และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพระสมุทรเจดีย์ รับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่อยู่ห่างไกล ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลและเป็นไปตามนโยบายกรมคุมประพฤติ

เอกสารดาวน์โหลด :

สไลด์1.JPG