จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


คุมประพฤติสมุทรปราการ จัดกิจกรรมอบรมกฎหมายเด็กและเยาวชน [2018-07-17]

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้งานสอดส่องเด็กและเยาวชนและงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแบกลุ่มให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายงานคุมประพฤติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนวทางในการปฏิบัติตามเงื่อนไขคำสั่งของศาล การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ กระตุ้นเตือนให้ผู้ปกครองคอยสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพื่อประคับประคองให้เด็กและเยาวชนในความปกครองได้เรียนรู้ ได้รับความอบอุ่นและได้รับคำปรึกษาอย่างถูกต้อง พร้อมคอยรับฟังปัญหาของเด็กและเยาวชนอย่างตั้งใจพร้อมก้าวไปพร้อมกัน ทั้งนี้สำนักงานฯได้ประชาสัมพันธ์ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมให้คำปรึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาต่อไป มีผู้ถูกคุมความประพฤติเด็กและเยาวชนพร้อมผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 14 คน

เอกสารดาวน์โหลด :

สไลด์1.JPG